กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัคร SMEs เดินทางเจรจาการค้าที่ญี่ปุ่น

May 23, 2014 5:08 amComments Off
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัคร SMEs เดินทางเจรจาการค้าที่ญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัคร SMEs เดินทางเจรจาการค้าที่ญี่ปุ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ภายใต้ “โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าสู่ AEC” ประจำปี 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการขยายตลาดและการลงทุน รวมทั้งมีโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการผลิตระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และอาเซียน+3 อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ สิงคโปร์ จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น กสอ. จะนำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมพบปะกับตัวแทนสมาคมเครื่องจักรและอาหาร รวมทั้งการเข้าหารือกับทางหน่วยงาน SMRJ (Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan) เพื่อศึกษาทิศทางการดำเนินธุรกิจ SMEs ของญี่ปุ่น และแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย นอกจากนั้น จะได้เข้าชมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรแปรรูปอาหาร (Japan International Food Machinery and Technology [...]

Read more ›

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชวน นศ.ร่วมโครงการ AEC Business Plan

4:24 amComments Off
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชวน นศ.ร่วมโครงการ AEC Business Plan

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชวน นศ.ร่วมโครงการ AEC Business Plan กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำโครงการ AEC Business Plan ขึ้นในระดับอุดมศึกษา โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากรั้วสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งรุกและรับ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โครงการ AEC Business Plan จะคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจรอบ สุดท้าย ชิงรางวัลจำนวนรวม 200,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวเชื่อว่า จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ AEC ได้อย่างแท้จริงผ่านโครงการประกวดแผนธุรกิจ ซึ่งจะมีการจัดทำแผนในเรื่องรายสาขาตามความสามารถ โดยจะเริ่มเปิดรับนำเสนอแผนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นี้ โดยนิสิต นศ.ที่สนใจสามารถติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2507-7555 ; 08-6078-1515 หรือทางเวบไซด์ ข้างล่างนีั้ www.dtn.go.th www.connect.co.th [...]

Read more ›