ดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

December 13, 2012 9:36 amComments OffViews: 5092

เปรียบแต่ละประเทศงดงามดั่ง บุพชาติ
ดอกไม้ประจำชาติ ของแต่ละประเทศ ดังนี้ครับ

1. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
ดอกซิมปอร์

ดอกซิมปอร์ ดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกส้านชะวา (Dillenia)
ดอกไม้ประจำท้องถิ่นบรูไน ที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลือง หากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม พบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของประเทศบรูไน
และบนธนบัตรใบละ 1 ดอลลาร์ ของประเทศบรูไน คุณจะได้เห็นภาพดอกซิมปอร์ที่สวยงาม

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
ดอกลำดวน

ดอกลำดวน ดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ดอกลำดวน (Rumdul)  ดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อย มีกลิ่นหอมเย็นแบบกรุ่น ๆ
ถูกจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีความหมายถึงความสดชื่นหอมกรุ่น และเป็นดอกไม้สำหรับสุภาพสตรี เป็นดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
ดอกกล้วยไม้ราตรี

ดอกกล้วยไม้ราตรี ดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid) ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุด โดยช่อดอกนั้นสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน 2-6 เดือน โดยดอกจะบานแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น  ดอกกล้วยไม้ราตรีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)
ดอกจำปาลาว

ดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ดอกจำปาลาว (Dok Champa) คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ดอกลีลาวดี หรือ ดอกลั่นทม โดยดอกจำปาลาวมักมีสีสันหลากหลาย  ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเพียงสีขาวเท่านั้น เช่น สีชมพู สีเหลือง สีแดง หรือสีโทนอ่อนต่าง ๆ โดยดอกจำปาลาวนั้นเป็นตัวแทนของความสุขและความจริงใจ

5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
ดอกพู่ระหง

ดอกพู่ระหง ดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ดอกพู่ระหง (Bunga Raya) ในภาษาท้องถิ่นเรียกกันว่า บุหงารายอ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ดอกชบาสีแดง ลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดง มีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอก ซึ่งถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง่างาม

6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
ดอกพุดแก้ว

ดอกพุดแก้ว ดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine) ดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาว มีกลิ่นหอม บานส่งกลิ่นในตอนกลางคืน ถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงความเข้มแข็งอีกด้วย เคยถูกนำมาใช้เฉลิมฉลองในตำนานเรื่องเล่ารวมทั้งบทเพลงต่าง ๆ ของประเทศฟิลิปปินส์ด้วย เช่นกัน

7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
ดอกกล้วยไม้แวนด้า

ดอกกล้วยไม้แวนด้า ดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ประเทศสิงคโปร์ มี ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim) เป็นดอกไม้ประจำชาติ โดยดอกกล้วยไม้แวนด้าตั้งชื่อตามผู้ผสมพันธุ์ คือ Miss Agnes Joaquim จัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ มีสีม่วงสดสวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปี โดยถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 (พ.ศ.2524)

8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
ดอกราชพฤกษ์

ดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ดอกไม้ประจำชาติไทยของเรา ก็คือ ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีในนามของ ดอกคูน โดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความ รุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย โดยดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบานคือการผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้นเอง

9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
ดอกบัว

ดอกบัว ดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง ดอกบัว (Lotus) เป็นดอกไม้ประจำชาติ โดยดอกบัวเป็นที่รู้จักกันในนาม ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ อันเป็ญสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี ดอกบัวจึงมักถูกกล่าวถึงในบทกลอนและเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อย ๆ

10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
ดอกประดู่

ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ดอกประดู่ (Paduak) เป็นดอกไม้ที่พบมากในประเทศพม่า มีสีเหลืองทอง ผลิดอกและส่งกลิ่นหอมในฤดูฝนแรก ช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศพม่ามีการเฉลิมฉลองปีใหม่ ขึ้น ชาวพม่าเชื่อว่าดอกประดู่คือสัญลักษณ์ของความแข็งแรง ความทนทาน และเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในพิธีทางศาสนาของชาวพม่า

และทั้งหมดคือบุพชาติงาม คือดอกไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

 

 

Tags: